دسته: ایدز و انواع اعتیاد

راه های انتقال ایدز از رابطه دهانی و مقعدی 0

راه های انتقال ایدز از رابطه دهانی و مقعدی

ایدز یا در حقیقت همان نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی  ، یک نوع بیماری می باشد که با ورود ویروسی به نام اچ آی وی و حمله کردن به دستگاه ایمنی بواسطه همان ویروس بوجود می آید . بیماری حاصله...

راههای گرفتن ایدز 2

راههای گرفتن ایدز

راههای گرفتن ایدز به گزارش مجله ی آموزشی نودی HIV  در مایعات داخلی و مترشحه بدن انسان مبتلا ( به جز عرق و تا حدودی بزاق ) وجود دارد اما فقط راههای گرفتن ایدز...