چطور زنجیر چرخ را ببندیم؟

برای بستن زنجیر چرخ، زنجیرها را ابتدا با انتهای کابل زرد روی زمین پشت لاستیک قرار دهید و آنها را از بالای لاستیک به سمت بالا بکشید. قبل از رسیدن آب و هوای بد، مطمئن شوید که دویدن خشک را تمرین کنید.

برای تنظیم زنجیر چرخ، مطمئن شوید که روی لاستیک محکم است و اگر تماسی با خودرو شنیده شد، آن را متوقف کنید. اگر زنجیرها هنوز شل هستند، کش را باز کنید و قبل از قلاب کردن مجدد، زنجیر را محکم تر بکشید.

برای دانستن مظالب دیگر با ما در نودی همراه باشید.