خطای chatgpt is at capacity right now چیست؟

اگر پیغام خطایی دریافت کردید که می گوید “chatgpt is at capacity right now“، به این معنی است که سرویس در حال حاضر حجم بالایی از ترافیک را تجربه می کند و در حال حاضر نمی تواند به درخواست شما پاسخ دهد. در اینجا چند چیز وجود دارد که می توانید امتحان کنید:

 

  • بعداً دوباره امتحان کنید. اگر سیستم به طور مداوم مشغول است، ممکن است بخواهید در ساعات کم بار به آن دسترسی داشته باشید.

 

  • بررسی کنید تا مطمئن شوید که از نحو درست استفاده می کنید. اگر از دستور یا ورودی استفاده می‌کنید که سیستم آن را تشخیص نمی‌دهد، ممکن است پیام خطا را ایجاد کند.

 

  • با ارائه دهنده سرویس chatgpt تماس بگیرید تا ببینید آیا مشکلات شناخته شده یا تعمیر و نگهداری در حال انجام است که می تواند سیستم را تحت تأثیر قرار دهد.

 

  • به دنبال منابع یا پلتفرم های جایگزینی باشید که می توانند خدمات مشابهی را به شما ارائه دهند. تعدادی ربات چت دیگر و مدل‌های زبان موجود هستند که ممکن است بتوانند نیازهای شما را برآورده کنند.

 

ربات های هوش مصنوعی برای برنامه نویسی را می توانید در نودی بیابید.