مالک شرکت کروز کیست؟

حمید کشاورز و محمد علیپور فطرتی مالکان شرکت صنایع تولید کروز می باشند که در سال 1361 اقدام به تاسیس این کمپانی نمودند. شرکت صنایع کروز در حوزه تولید قطعات خودرو از جمله قطعات الکترونیکی خودرو، کاتالیست ها، قطعات گیربکس و در آخر دسته فرمان فعالیت بسیار چشمگیری دارند. این قطعات تولیدی بیشهر در اختیار خودروسازان ایرانی از جمله رنو پارس، بهمن، سایپا، ایران خودرو و بسیاری از خودروسازی های دیگر که از این قطعات تولید شده شرکت کروز پشتیبانی می کنند. این شرکن پیشرو در حوزه صنایع در سال 1395 سهام صنایع گروه بهمن را خریداری کرده اند که در راستای اهداق پیشبردی کمپانی بوده است.

مطالب مرتبط : مالک شرکت کیا کیست؟

" ali : ."