مالک شرکت پگاه کیست؟

شرکت پگاه و یا بهتر است بگوییم شرکت صنایع شیر پگاه یکی از اصلی ترین و اولین کمپانی است که در ایران تاسیس شده و اقدام به توزیع و فرآوری محصولات لبنی و مرتبط با لبنیات می نماید. تاریخ اصلی تاسیس آن به سال 1333 برمی گردد که از همان سال اقدام به فراوری و توزیع شیر به صورت پاستوریزه را شروع کرد. مالک اصلی این مجموعه را می توان سازمان برنامه و وزارت بهداری کشور دانست البته در کنار آنها نیز موسسه یونیسف که از زیر مجموعه های سازمان بین الملل می باشد در مدیریت این کمپانی نقش مهمی دارد.

مطالب مرتبط : مالک شرکت زمزم کیست؟