مالک شرکت پشمک حاج عبدالله کیست؟

حاج عبدالله نوری برای اولین بار تولید و فرآوری پشمک را به همراه بستنی را در تبریز در سال 1330 آغار کرد. ابتدای کار که زیاد توسعه نیافته بود ولی با تلاش و پشتکار بالاخره توانست در سال 1372 شرکت خود را به صورت رسمی تحت عنوان اطمینان آذر گل تاسیس نمود. اکنون این شرکت با تولید و عرضه محصولاتی همچون بستنی و پشمک در قالب های مختلف که به پشمک حاج عبدالله معروف هستند، فعالیت می کند. این شرکت در فرآوری و تولید پشمک در قالب هایی همچون تیکت زنی و بسته بندی شده در ایران پیشرو است و می توان پشمک حاج عبدالله را اولین شرکتی در ایران دانست که از بسته بندی برای عرضه پشمک استفاده نمود.

مطالب مرتبط : مالک شرکت یک و یک کیست