طرح صیانت به چه معناست؟

طرح صیانت” در ایران معمولا به معنی نظارت و بهبود ساختمان ها، خطوط عمومی و منابع محیط زیست شهری می باشد. این طرح ها معمولا با هدف بهبود شرایط زندگی و کاهش آسیب های پایدار در محیط شهری تدوین و اجرا می شوند. با ما در نودی همراه باشید.

طرح صیانت اینترنت

طرح صیانت اینترنت” معمولا به معنی تعمیر، بهبود و نگهداری شبکه های اینترنت و سایر سیستم های مرتبط با اینترنت می باشد. این طرح ها معمولا با هدف بهبود عملکرد، بالابردن امنیت و بهبود سرعت شبکه اجرا می شوند.