مالک شرکت هواپیمایی قشم

شرکت هواپیمایی قشم یکی از انواع شرکت هایی ارئه دهنده خدمات مسافربری هوایی است که زیر نظر دولت مشغول به فعالیت است. اولین فعالیت رسمی این شرکت با نام تجاری فراز قشم بود که در سال 1372 با اجاره هواپیماها خدمات مسافربری و باری را انجام میداد. فعالیت این شرکت تا سال 1379 ادامه یافت و توسعه ها و پیشرفت های آن باعث شد که تعداد هواپیماها تا 9 فروند افزایش یابد. سرانجام در سال 1386 این شرکت در توسط مجموعه هولدینگ توسعه سورینت به صورت کامل خریداری شد و اکنون نیز توسط همین مجموعه و با تعداد هواپیماهای بیشتر مشغوف به فعالیت می باشد.

مطالب مرتبط : مالک شرکت هواپیمایی ماهان