مالک شرکت هواپیمایی ماهان

شرکت هواپیمایی ماهان یکی از چندین شرکت هوایپمایی است که در ایران در حوزه ارائه خدمات مسافربری از طریق خطوط هواپیمایی مشغول یه فعالیت است. این شرکت در سال 1371 در استان کرمان تاسیس شد که به نام ماهان به دلیل قرار گیری در نزدیکی شهری تحت عنوان ماهان بر ذوی آن گذاشته شده است. این شرکت در اختیار سهامدارن آن است که بیشترین آن مربوط به یک موسسه به نام مولی موحدین می باشد. اکنون شرکت هواپیمایی ماهان با در اختیار داشتن 35 هواپیمای مسافربری و باری به تمام کشورهای خاورمیانه و برخی کشورهای اروپایی دسترسی مستقیم دارد.

مطالب مرتبط : مالک شرکت وارنا 

" ali : ."