لحظه تحویل سال 99 ساعت چند است

لحظه تحویل سال 99 ساعت چند است

لحظه تحویل سال ۱۳99 در ایران 🗓 سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ هجری شمسی مطابق با ۲ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۱۸ میلادی لحظه تحویل سال 97 ساعت چند است و تحویل سال چه موقع است ؟ ⏰ ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه 🐶 حيوان سال ۱۳99 : سگ