مالک شرکت پرسیل

پرسیل یکی از نام های تجاری شرکت یونیلیور می باشد که یه شرکت بریتانیایی – هلندی است. برند پرسیل در سال 1907 از مشارکت دو شرکت هنکل و یونیلیور تاسیس شد که در حوزه محصولات بهداشتی فعالیت می کند. شرکت هنکل که یک شرکت آلمانی است در 1876 در شهر آخن توسط فریتز هنکل و دو تن از شریکانش تاسیس شده است. هنکل که خود از شرکت های چند ملیتی است در بیش از 125 کشور دنیا محصولات خود را عرضه کرده است که پرسیل هم در ایران نتیجه همکاری با یونیلیور است. اولین گام برای تاسیس پرسیل در ایران توسط هنکل برداشته شد که در سال 1375 با خرید سهام شرکت محصولات بهداشتی پاک وش اقدام به عرضه محصولات تحت برند خود نمود.

مطالب مرتبط : مالک شرکت پگاه کیست؟

" ali : ."