چطور چادر مسافرتی را ببندیم؟

بستن چادر معمولاً شامل چند مرحله ساده است:

چادر را باز کنید: قبل از بستن، حتما چادر را کاملا باز کنید.

میله‌ها را جمع کنید: تیرک‌های چادر را با احتیاط جمع کنید و در کیسه‌های مخصوص نگهداری قرار دهید.

بسته بندی بدنه چادر: بدنه چادر را تا کرده و در کیف حمل آن قرار دهید.

چادر را محکم کنید: برای حمل و نقل آسان، از تسمه یا طناب چادر استفاده کنید تا کیف حمل را محکم ببندید.

توجه: مراحل دقیق بستن چادر مسافرتی بسته به نوع چادر و دستورالعمل سازنده ممکن است متفاوت باشد. حتماً دستورالعمل های خاص چادر خود را بخوانید و دنبال کنید تا از بسته شدن و نگهداری مناسب اطمینان حاصل کنید.

برای دانستن مطالب های دیگر می توانید در نودی جستجو کنید.