دسته: تاریخ و تمدن

اندیشه های سیاسی امام 0

اندیشه های سیاسی امام

یکی از پدیده های صد سال گذشته ایران، انقلاب ۱۳۵۷ بود که به رهبری امام خمینی انجام شد که در جامعه اسلامی، شخصیتی ممتاز و والا داشت که بدون تردید نام او در تاریخ...